Aktualne sposoby walki z rakiem

Raka prostaty da się zwalczyć lekiem na raka piersi, za to medykament na czerniaka złośliwego może być efektywny w terapii raka jelita grubego. Pod warunkiem, że oceni się, która mutagen wywołał nowotwór u danej osoby. Gdyby krajowi lekarze mogli badać tak, jak lekarze z Ameryki, pacjenci uniknęliby wyniszczającego leczenia, między innymi stosowanej niemal na chybił chemii. Wielu z tych ludzi ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

W zasadzie jeszcze niedawno określało się nowotwory zależnie od narządów, które obejmowały. Diagnozowano nowotwory piersi, płuca, jelita bądź prostaty Dziś wiadomo, iż to nie tylko miejsce, jednak w pierwszej kolejności występowanie odpowiednich mutagenów sprawia, iż dany medykament okazuje się okazać się efektywny albo nie. Organizacja Foundation Medicine w Cambridge analizuje otrzymane wycinki nowotworów ludzi z całego świata sprawdzając do tego wiele genów, jakie mogą mieć wkład w rozwijaniu się nowotworu. Dla każdego pacjenta szykuje indywidualny raport przedstawiający zdobytą wiedzę na temat odnalezienych zmian genomowych a także porady, które środki i z jakiego powodu należy zastosować w konkretnym przypadku.

W ciele letniej obywatelki Ameryki Corey Wood guza płuc wykryto 14 dni po tym, kiedy przebiegła bieg półmaratonowy. Pacjentka pozostawała w dobrej formie i nie obserwowano u niej żadnych skutków rozwoju guza. W czasie porady u okulisty, na którą udała się po prostu po receptę na soczewki powiedziała okuliście iż pojawiają się jej błyski w oczach. Ten polecił kompleksowe badania, w czasie jakich odnaleziono zmiany nowotworowe w płucu, węzłach chłonnych jak również miejsca przerzutów w kościach. Okazał się to nowotwór płuc w czwartym stadium. Wydawało się, iż jedyną opcją leczenia stanie się długotrwała a także wyniszczająca chemioterapia. Sam lekarz wysłał jednak próbki guza do wykonania badań profilowania genomowego. Okazało się, że raka wywołała mutacja w genach ROS1 oraz istnieje na nią celowane lekarstwo. Pomogło. W dzisiejszych czasach płuca Corey Wood pozostają pozbawione guzów. Zbieg okoliczności? Nie, to możliwości medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Badanie form mutacyjnych obecnych w próbce rakowej u leczonej osoby a także dobór dopasowanej metody leczenia do konkretnej sytuacji – są to unikalne podejście do zwalczania raka. Lekarz Mike Pellini szef Foundation Medicine z Cambridge w Massachusetts, jaka owe badania wykonuje informuje, że dzięki nim pacjent może liczyć na odpowiedni środek w koniecznej dawce nacelowany na konkretny cel. Od momentu przekazania próbki do napisania sprawozdania mija mniej więcej 14 dni. Aby przeprowadzić badanie niezbędna będzie skromna ilość materiału z rakiem. Będzie mogła to być tkanka pobrana ostatnio do badania histopatologicznego. Efekt analizy prezentuje dane o najważniejszych dla przebiegu leczenia zmianach genomowych, ewentualnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach w warunkach klinicznych realizowanych przy lekach, jakie są w stanie pomóc. Ta wiedza umożliwia lekarzowi znaleźć najskuteczniejsze leczenie.