Jak definiować kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to cena pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, jak dużo jednostek waluty krajowej będzie trzeba wydać, aby zakupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie kursu waluty konkretnego kraju, w stosunku do kursów odmiennych walut. Jej celem staje się zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji będą krótkie, gdyż mają wpływ na przyrost poziomu inflacji (drożeć będą dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w jednym państwie, zachęca inne państwa, które są istotnymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia dewaluacji w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko pogorszenia mocy nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby produktów oraz usług, które można zakupić za daną kwotę. Najczęściej jest ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja objawia się zmniejszeniem kursu danej waluty w odniesieniu do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwnym w tym przypadku jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie wartości towaru albo uslugi. Termin stosowany przede wszystkim w odniesieniu do wzrostu wartości waluty krajowej do waluty zagranicznej w sytuacji ruchomych wartości walut (jest on normowany poprzez rynek). Oznacza przyrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest często skutkiem deflacji. W systemie stałego kursu walutowego przyrost wartości waluty lokalnej zwie się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji jest poprawa siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego oraz osłabienie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr z importu. Przykre skutki aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu oraz przyrost kosztów pracy w odniesieniu do wartości pracy za granicą.Stanem odwrotnym do aprecjacji staje się deprecjacja.