Czym się różni oczyszczalnia biologiczna od ekologicznej?
Czym się różni oczyszczalnia biologiczna od ekologicznej?

Czym się różni oczyszczalnia biologiczna od ekologicznej?

Czym się różni oczyszczalnia biologiczna od ekologicznej?

Oczyszczalnie biologiczne i ekologiczne są dwoma różnymi rodzajami systemów oczyszczania ścieków. Chociaż oba mają na celu oczyszczenie ścieków przed ich wprowadzeniem do środowiska, różnią się pod wieloma względami. W tym artykule przyjrzymy się głównym różnicom między oczyszczalniami biologicznymi a ekologicznymi.

Oczyszczalnia biologiczna

Oczyszczalnia biologiczna jest systemem, który wykorzystuje mikroorganizmy do rozkładu substancji organicznych w ściekach. Proces ten odbywa się w specjalnych zbiornikach, gdzie mikroorganizmy rozkładają substancje organiczne na prostsze związki chemiczne. Oczyszczalnie biologiczne są często stosowane w większych ośrodkach miejskich, gdzie ilość ścieków jest znaczna.

Rodzaje oczyszczalni biologicznych

Istnieje kilka różnych rodzajów oczyszczalni biologicznych, w tym:

  • Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym
  • Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym z recyrkulacją
  • Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym z biologicznym filtrem złożowym

Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym

W oczyszczalniach biologicznych z osadem czynnym mikroorganizmy są trzymane w specjalnych zbiornikach, gdzie mają dostęp do tlenu i substancji organicznych w ściekach. Mikroorganizmy te rozkładają substancje organiczne, a następnie osad opada na dno zbiornika, gdzie jest usuwany.

Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym z recyrkulacją

W oczyszczalniach biologicznych z osadem czynnym z recyrkulacją część osadu jest pompowana z powrotem do zbiornika, aby dostarczyć dodatkowe mikroorganizmy do procesu rozkładu substancji organicznych. Ten rodzaj oczyszczalni jest bardziej wydajny i może obsłużyć większe ilości ścieków.

Oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym z biologicznym filtrem złożowym

W oczyszczalniach biologicznych z osadem czynnym z biologicznym filtrem złożowym ścieki przepływają przez specjalne filtry złożone z materiałów, które sprzyjają wzrostowi mikroorganizmów. Mikroorganizmy te rozkładają substancje organiczne, a oczyszczone ścieki są odprowadzane do środowiska.

Oczyszczalnia ekologiczna

Oczyszczalnia ekologiczna, znana również jako oczyszczalnia naturalna, jest systemem, który wykorzystuje naturalne procesy do oczyszczania ścieków. W odróżnieniu od oczyszczalni biologicznych, oczyszczalnie ekologiczne nie wymagają użycia mikroorganizmów ani innych sztucznych substancji.

Rodzaje oczyszczalni ekologicznych

Istnieje kilka różnych rodzajów oczyszczalni ekologicznych, w tym:

  • Oczyszczalnie ekologiczne z wykorzystaniem roślin
  • Oczyszczalnie ekologiczne z wykorzystaniem naturalnych filtrów
  • Oczyszczalnie ekologiczne z wykorzystaniem biomasy

Oczyszczalnie ekologiczne z wykorzystaniem roślin

W oczyszczalniach ekologicznych z wykorzystaniem roślin ścieki są kierowane do specjalnych zbiorników, gdzie rosną rośliny, takie jak trzcina czy pałka. Te rośliny mają zdolność do absorbowania substancji organicznych i składników odżywczych z ścieków, co prowadzi do ich oczyszczenia.

Oczyszczalnie ekologiczne z wykorzystaniem naturalnych filtrów

W oczyszczalniach ekologicznych z wykorzystaniem naturalnych filtrów ścieki przepływają przez różne warstwy materiałów, takich jak piasek, żwir i węgiel drzewny. Te materiały działają jako filtry, które zatrzymują substancje organiczne i inne zanieczyszczenia, oczyszczając ścieki przed ich wprowadzeniem do środowiska.

Oczyszczalnie ekologiczne z wykorzystaniem biomasy

W oczyszczalniach ekologicznych z wykorzystaniem biomasy ścieki są kierowane do zbiorników, gdzie biomasa, takie jak drewno lub słoma, jest rozkładana przez mikroorganizmy. Proces ten prowadzi do oczyszczenia ścieków i produkcji biogazu, który może być wykorzystywany jako źródło energii.

Podsum

Oczyszczalnia biologiczna różni się od ekologicznej głównie sposobem działania. Oczyszczalnia biologiczna wykorzystuje mikroorganizmy do rozkładu substancji organicznych w ściekach, natomiast oczyszczalnia ekologiczna opiera się na naturalnych procesach filtracji i retencji.

Link do strony: https://szczesliwawbiznesie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here